Szpital w Medyk Centrum

Blok operacyjny

Bardzo ważnym miejscem w każdym szpitalu jest blok operacyjny. Jest to specjalnie wydzielona część szpitala, w której przeprowadzane są operacje w warunkach sterylnych. Dostęp do bloku operacyjnego ma jedynie wyspecjalizowany personel oraz operowani pacjenci. Pracownicy szpitala wchodząc na blok operacyjny, zakładają specjalne ubrania oraz obuwie, aby zapewnić jak największą aseptyczność oraz bezpieczeństwo pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych.

Sala operacyjna musi spełniać restrykcyjne wymagania pod względem czystości, powierzchni oraz wentylacji. Nie posiada okien na zewnątrz, a klimatyzacja pozwala utrzymać odpowiednią temperaturę oraz wilgotność powietrza. Doprowadzane powietrze jest czyste, świeże oraz pozbawione bakterii. Zabiegi przeprowadzane są według wcześniej ustalonego harmonogramu.

Blok operacyjny składa się z jednej lub więcej sali operacyjnych oraz pomieszczeń takich jak:

 • magazyny,
 • myjnia chirurgów,
 • pokój przygotowawczy pacjenta,
 • pomieszczenia personelu,
 • pomieszczenie porządkowe,
 • sala wybudzeń,
 • śluza pacjenta,
 • śluzy personelu (miejsce, gdzie personel szpitala zmienia odzież i obuwie).

Wyposażenie sali operacyjnej:

 • stół operacyjny,
 • lampa operacyjna,
 • aparat do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem anestezjologicznym,
 • defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i elektrostymulacji,
 • kolumna anestezjologiczna,
 • kolumna chirurgiczna,
 • stoliki narzędziowe,
 • szafy mobilne na materiały chirurgiczne,
 • wózek anestezjologiczny,
 • wózek pielęgniarki instrumentariuszki.

Zanim pacjent trafi na blok operacyjny, jest transportowany specjalnym korytarzem, tzw. śluzą pacjenta. Następnie przewozi się go do sali przedoperacyjnej, gdzie personel przygotowuje go do operacji. Gdy pacjent jest już przygotowany, zostaje przewieziony do sali operacyjnej i przeniesiony na stół operacyjny. 

W naszym szpitalu wykonuje się średnio 854 zabiegów operacyjnych rocznie.  W zależności od tego, jak skomplikowany jest zabieg, operacja może trwać od kilkudziesięciu minut do nawet kilku godzin. Po operacji pacjent przewożony jest do sali wybudzeń, gdzie znajduje się pod opieką anestezjologa oraz pielęgniarek anestezjologicznych. Po zabiegu sala operacyjna zostaje zdezynfekowana, a narzędzia poddaje się odkażaniu.

Blok operacyjny wyposażony jest w doskonały i nowoczesny sprzęt. Personel naszego szpitala cały czas poszerza swoją wiedzę i umiejętności, aby sprostać wymaganiom pacjentów. 

Nasz szpital wykonuje zabiegi:

 • chirurgiczne,
 • ortopedyczne,
 • urologiczne,
 • ginekologiczne,
 • okulistyczne,
 • oraz operacje laparoskopowe i artroskopowe.

Sale szpitalne

Po operacji pacjent przewożony jest do sali wybudzeń, gdzie znajduje się pod opieką anestezjologa oraz pielęgniarek anestezjologicznych. Po zabiegu sala operacyjna zostaje zdezynfekowana, a narzędzia poddaje się odkażaniu.