Protetyka

Protetyka polega na uzupełnianiu braków w uzębieniu pacjenta – zarówno w przypadku ich utraty, jak i znacznego uszkodzenia. Jej celem są nie tylko kwestie estetyczne (związane z poprawą samopoczucia i odzyskaniem możliwości pełnego, nieskrępowanego uśmiechu), ale przede wszystkim wskazania medyczne. Ubytki znacznie utrudniają spożywanie pokarmów, mówienie, a także przyczyniają się do uwidocznienia, czy powstania wad zgryzu i są zagrożeniem dla zdrowych zębów. Protetyk powinien umieć dobrać metodę, która będzie dopasowana do sytuacji konkretnego pacjenta.

Powszechnie stosuje się:

  • stałe uzupełnienia protetyczne, takie jak korony i mosty,
  • uzupełniania ruchome, czyli protezy.

Korony i mosty opiera się na zębach własnych lub implantach w sposób trwały. Uzupełniają mocno uszkodzone zęby lub pojedyncze braki w uzębieniu. Wykonane są z porcelany – dzięki temu są bardzo trwałe i prezentują się wyjątkowo estetycznie. Mosty natomiast pozwalają na odbudowę nawet kilku brakujących zębów, poprzez umieszczenie w luce przyległych koron (porcelanowych lub pełnoceramicznych) i przymocowanie ich na zębach filarowych czy na implantach.

Protezy opierają się natomiast na żywych zębach lub na specjalnych implantach. Dzięki właściwemu wykonaniu i dokładnemu dopasowaniu, proteza doskonale spełnia wszystkie funkcje naturalnego uzębienia: umożliwia rozdrabnianie pokarmu, ułatwia mówienie, pozwala na zachowanie właściwych proporcji twarzy i daje uczucie komfortu w każdej sytuacji. Zależnie od wielkości braków w uzębieniu, protezy mogą być częściowe lub całkowite i wykonane z rozmaitych materiałów.

Ostatecznie to pacjent, w konsultacji z protetykiem i po przeprowadzeniu stosownych badań (wycisk stomatologiczny lub dokładny skan wewnątrzustny), powinien zdecydować o wyborze konkretnej metody.